Despre autorizatia de mediu

Când este necesară revizuirea autorizației de mediu?

Despre autorizatia de mediu

Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.
De exemplu:

  • dacă au apărut modificări privind suprafețele sau a fluxului tehnologic, activitatea desfașurată sau realizarea de noi construcții;
  • achiziția de noi utilaje sau soluția de alimentare cu apă/evacuare a apelor uzate și nu numai, este necesară revizuirea autorizației de mediu.
    În urma solicitării de revizuire a autorizației de mediu, Agenția pentru Protecția Mediului va emite o autorizaţie de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu.

Valabilitatea autorizației revizuite

Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale, supuse revizuirii.
Revizuirea decisă se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care păstrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii, urmată de sintagma “revizuită la data de ………….. .”

Notificarea Agenției de Protecția Mediului este necesară în următoarele
situații:

  • Când apar elemente noi necunoscute de la data emiterii autorizației de mediu precum și a oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare,
  • În cazul în care are loc vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, etc.

De asemenea, printre obligațiile deținătorului autorizației de mediu, se regăsește și obligația de a solicita și obține acordul de mediu pentru proiectele sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

documentatii-mediu-raportari
documentatii-mediu-raportari

Amendă

Conform OUG nr. 195/2005, art. 96, pct (3) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de 50.000 lei până la 100.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea prevederii legale: obligația titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

Vă recomandăm notificarea Agenției pentru Protecția Mediului cu privire la modificările apărute după emiterea autorizației de mediu. 

În urma depunerii notificării, se va emite de către autoritatea de mediu o decizie prin care dacă se va considera că modificările sunt de fond, va fi necesară parcurgerea procedurii de revizuire a autorizației de mediu sau reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.

Dacă doriți să revizuiți autorizația de mediu sau să realizați notificările catre Agenția pentru Protecția Mediului vă stăm la dispoziție!