aviz gospodarire ape

Avizul de gospodarire a apelor

Avizul de gospodarire a apelor

Avizul de gospodarire a apelor reglementeaza atat regimul lucrarilor care se construiesc pe ape sau au legatura cu apele, cat si activitatile social-economice, cu efecte potential negative asupra componentei hidraulice a mediului.

Autoritatea responsabila cu emiterea acestor acte normative este Administratia Nationala „Apele Romane”, sau subdiviziunile acesteia: Administratiile Bazinale sau cu Sistemele de Gospodarire a Apelor pentru fiecare judet, in functie de complexitatea lucrarilor.

Avizul de gospodarire a apelor este un act de reglementare emis de catre Administratia Nationala „Apele Romane” si/sau de catre subdiviziunile acesteia (Administratiile Bazinale si/sau Sistemele de Gospodarire a Apelor) pentru executia lucrarilor pe ape si/sau care au legatura cu apele in diferite domenii de activitate, incluzand obiective noi de investitii, retehnologizarea, modernizarea sau dezvoltarea unor instalatii sau tehnologii existente, etc.

Documentatia necesara in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor va cuprinde un set de documente/studii:

  • Cerere de eliberare
  • Memoriul tehnic, care va cuprinde date generale si localizarea obiectivului, descrierea zonei de amplasare, breviarul de calcul si anexele grafice (plan de incadrare in zona, plan de situatie, plan de retele apa/canal), se va specifica scopul investitiei, alegerea celor mai bune tehnici disponibile, dar si descrierea fluxului tehnologic;
  • Alte documente si studii, la cererea autoritatilor.

Din punct de vedere legislativ, obtinerea actelor de reglementare in domeniul apelor este conditionata de Ordinul 828/2019 – privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare si retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

Oferim servicii de:

  • intocmirea documentatiei tehnice si depunerea acesteia la Administratia Nationala „Apele Romane”
  • obtinerea avizului de gospodarire a apelor.

STUDIU HIDROGEOLOGIC PENTRU EXECUTAREA FORAJELOR, EXPERTIZAT DE INHGA

Studiul hidrogeologic se solicita pentru dimensionarea lucrărilor de captare a apelor subterane.

Acesta este valabil doar prin referatul de expertiză elaborat de INHGA.

Ce contine studiul hidrogeologic?

Contine informatii cu privire la situatia existenta în zona viitoarei captări: foraje existente, date de exploatare, disfuncţiuni, cunoştinţe existente despre stratele existente din zonă.

De asemenea, evitentiaza date obţinute prin metodele: geoelectrică, microseismică, alte metode nedistructive prin care se poate pune în evidenţă: adâncimile la care sunt cantonate stratele de apă subterană, calitatea apei subterane.

Rezultatele studiului trebuie să evidentieze: estimarea configuraţiei viitoarei captări, a complexităţii şi extinderii studiului hidrogeologic definitiv.

STUDIU HIDROGEOLOGIC EXPERTIZAT DE INHGA
PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECŢIE SANITARĂ ŞI A PERIMETRULUI DE PROTECŢIE HIDROGEOLOGICĂ

Instituirea zonei de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica se realizeaza in jurul lucrarilor de captare, constructiilor si instalatiilor destinate alimentarii cu apa potabila, surselor de apa potabila destinate îmbutelierii, surselor de ape minerale utilizate pentru cura interna sau pentru îmbuteliere, lacurilor si namolurilor terapeutice, se instituie zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrogeologica, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii surselor de apa si, respectiv, a lacurilor si a namolurilor terapeutice.

Ce obiective necesita realizarea unui studiul hidrogeologic pentru delimitarea zonelor de protectie sanitara?

– sursele de ape subterane sau de suprafata, precum si captarile aferente acestora folosite pentru alimentarea centralizata cu apa potabila a populatiei, a agentilor economici din industria alimentara si farmaceutica, a unitatilor sanitare si social-culturale, constructiile si instalatiile componente ale sistemelor pentru alimentare cu apa potabila;

– zacamintele de ape minerale si captarile aferente acestora utilizate pentru cura interna sau pentru îmbuteliere, instalatiile de îmbuteliere si instalatiile de exploatare a namolurilor terapeutice;

– lacurile si namolurile terapeutice;

– captarile de ape subterane sau de suprafata folosite pentru îmbutelierea apei potabile, alta decât apa minerala naturala.

Exista:

– zona de protectie sanitara cu regim sever;

– zona de protectie sanitara cu regim de restrictie;

– perimetrul de protectie hidrogeologica.