Legislatie mediu in România

Legislaţia de mediu – prevederi legale privind protecţia mediului şi sancţiuni

suport legislativ mediu

Legislatie mediu si informații utile

Legislatia de mediu este reprezentata de toate actele de normative tip legi, hotarari si ordonante de Guvern, ordine emise de diferite autoritati si regulamente UE ce definesc si reglementeaza toate masurile aplicate in gestionarea corecta a deseurilor generate de persoane fizice si juridice, masuri necesare protectiei mediului si a sanatatii populatiei, prin actiuni de colectare selectiva si tratare eficienta si ecologica a deseurilor de toate tipurile.

Legislaţia de mediu stabileşte ca primordială aplicarea unei ierarhii a deșeurilor, ierarhie prin care se eficientizează acțiunile de generare și gestionare a deșeurilor, reducându-se astfel efectele negative asupra mediului și a sănătății populației.

 • prevenirea generării de deșeuri;
 • pregătirea pentru reutilizare;
 • reciclarea deșeurilor;
 • alte operaţiuni de valorificare (valorificarea energetică);
 • eliminarea deșeurilor.

Aceasta ierarhizare eficientizeaza actiunile de generare si gestionare a deseurilor, reducandu-se astfel efectele nocive asupra mediului si a sanatatii populatiei.

Doar operatorii economici autorizati pot desfasura activitati de gestionare a deseurilor.

Legislaţia de mediu clasifică deșeurile ca periculoase sau nepericuloase, în funcție de compoziția chimică a acestora

După proveniență, deșeurile sunt de 3 tipuri:

 • deșeuri municipale și asimilabile,
 • deșeuri sanitare,
 • deșeuri de producție.

Printre obligatiile legale amintim:

 1. numirea un responsabil cu managementul deseurilor, instruit in acest sens, in caz contrar, amenzile aplicate fiind intre 15.000 si 30.000 de lei;
 2. clasificarea deseurilor pe care le produceti, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deseuri, obligatie care neindeplinita atrage amenzi intre 15.000 si 30.000 de lei;
 3. valorificarea deseurilor si colectarea separata a deseurilor din hartie, metal, plastic si sticla, in caz contrar se aplica amenzi intre 20.000-40.000 de lei;
 4. mentinerea unei evidente lunara a deseurilor si depunerea unui raport anual centralizator la Agentia de Protectia Mediului teritoriala;
 5. interzicerea abandonarii deseurilor, actiune ce se sanctioneaza cu amenzi intre 20.000 si 40.000 de lei;
 6. eliminarea deseurilor din baterii amestecate cu cele menajere, caz in care nerespectarea duce la amenzi intre 25.000 si 30.000 de lei
Gasiti mai jos o parte din actele legislative ce definesc cadrul legal specific domeniului. Le puteti descarca in format .pdf.