Politica de confidențialitate și utilizare cookie

gdpr cookie

Politica De Confidențialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Generalități

Prezenta Politică de confidențialitate oferă informații despre colectarea, utilizarea și dezvăluirea către terți a datelor cu caracter personal de www.autorizatiedemediu.ro (denumită în continuare ”ATM”). Utilizarea website-ului noastre www.autorizatiedemediu.ro  împreună cu toate subdomeniile acestora (”Site”) reprezintă acceptul și consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește practicile stipulate în prezenta Politică de confidențialitate.

ATM acordă o importanță deosebită securității informațiilor dumneavoastră și face toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (denumite în continuare ”Date”) în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul ATM cu protecția datelor la adresele de mail gdpr@autorizatiedemediu.ro

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Aceasta Politică se va citi împreună cu Termeni și condiții.

Colectarea și utilizarea datelor

Puteți utiliza site-ul nostru fără să dezvăluiți datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să primiţi newsletter-ele noastre sau să ne contactați din orice motiv, va trebui să ne furnizați datele personale în timpul procesului de înregistrare. Acestea sunt: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, dacă astfel de date sunt necesare pentru (denumite în continuare ”Scopurile Prelucrării”):

1. Pentru prestarea serviciilor ATM în beneficiul dvs.

Atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract, sau pentru efectuarea demersurilor, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului pe site-ul nostru www.autorizatiedemediu.ro ;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Solicitarea unor oferte de pret pentru serviciile de mediu prestate de ATM sau oferirea datelor in vederea intocmirii contractelor de colaborare.

d) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la serviciile ATM.

e)În general, pentru gestionarea relaţiilor comerciale cu dvs. (sau compania pe care o reprezentaţi), pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a onora comenzile (inclusiv activităţi/servicii conexe), pentru gestionarea evenimentelor, pentru a vă transmite comunicări şi privind derularea contractului (prin e-mail, SMS sau telefonic) şi pentru furnizarea oricăror servicii aferente contului dvs. de utilizator şi comenzilor plasate prin intermediul Site-ului nostru www.autorizatiedemediu.ro

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între ATM și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2.Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e -mail/SMS/telefonic/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin

– Contactarea ATM folosind detaliile de contact descrise mai sus.

3.Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-urilor web și a utilizatorilor lor față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

– Este posibil să colectam informaţii prin intermediul cookie-urilor pentru a vă oferi servicii de calitate şi pentru a îmbunătăţi experienţa de navigare, în special pentru a vă stoca preferinţele şi parametrii în vederea economisirii timpului, pentru activarea autentificării, pentru combaterea fraudei şi analiza performanţelor site-ului şi serviciilor noastre. Aceste informaţii ne ajută să îmbunătăţim site-urile web şi aplicaţiile noastre şi să înţelegem mai bine ce produse şi servicii preferaţi.

– Pentru efectuarea studiilor şi prospectărilor de piaţă, inclusiv prin realizarea de sondaje privind gradul de satisfacţie a clienţilor cu privire la produsele şi serviciile ATM.

– Pentru raportare financiară între companiile afiliate, inclusiv pentru atingerea obiectivelor dezvoltare şi profitabilitate, performanţă operaţională, achiziţii şi constatarea şi exercitarea drepturilor în justiţie.

Prelucram datele cu caracter personal aparţinând reprezentanţilor (legali sau convenţionali) şi persoanelor de contact pentru clienţii persoanele juridice, atunci când achizitionaţi Produse pentru şi în numele unei companii.

4.Pentru îndeplinirea unei obligaţii legale revenind ATM potrivit reglementărilor aplicabile

Utilizăm informaţiile personale pentru a menţine o evidenţă a activităţilor comerciale în scopuri legale, administrative și de audit, inclusiv întocmirea documentelor financiar contabile şi efectuarea raportărilor către autorităţile fiscale sau către orice organisme competente potrivit legii.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont valabil pe site-ul nostru www.autorizatiedemediu.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Datele personale colectate și utilizate vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani după încheierea relaţiilor comerciale, sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice.

Imediat după terminarea perioadei de stocare aplicabilă, datele vor fi:

(a) șterse sau distruse în siguranță;

sau

(b) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi imediat șterse dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de transmitere a newsletter-ului prin e-mail.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate. ATM poate dezvălui date cu caracter personal unor terți, cum ar fi partenerii comerciali ai ATM, în calitate de împuterniciți pentru și în numele ATM.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Vom dezvălui date terților exclusiv în măsura efectuării prelucrărilor pentru Scopurile Prelucrării pentru care datele au fost iniţial colectate și prelucrate. Sunteți de acord în mod expres să dezvăluim datele cu caracter personal împuterniciților nostri.

Transferul datelor

Datele nu vor fi transferate în afara UE.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ca parte din administrarea site-ului nostru, am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar în urma prelucrării, în special prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organului abilitat. Vă vom răspunde în mod prompt oricaror solicitari privind încălcarea securității datelor.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Aveți dreptul de a accesa, de a rectifica și de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul la portabilitatea datelor și de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate online la gdpr@autorizatiedemediu.ro vă puteti exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele dvs personale sunt sau nu prelucrate, să vă punem la dispoziție o copie a acestor date; să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi: la ce folosim datele dvs personale, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate, cum le protejăm, cât timp le păstrăm sau ce drepturi aveți.

În baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa online gdpr@autorizatiedemediu.ro, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, dupa caz:
rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Cookie-uri

Site-ul www.autorizatiedemediu.ro utilizează cookie-uri (atât proprii cât şi de la terţi) pentru a furniza Utilizatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

Informaţiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoştinţa utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea şi administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul www.autorizatiedemediu.ro

Când vizitați site-ul nostru, o cantitate mică de date cunoscute sub numele de „cookie” este stocată pe hard disk-ul computerului dumneavoastră, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui Utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un webserver unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard-drive-ul Utilizatorului). Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal Utilizatorii de internet.

Tipul cookie-ului:

• cookie-uri de sesiune: rămân pe computerul utilizatorului până când browser-ul de internet este închis; acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când Utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului.

• cookie-uri permanente: rămân pe computerul utilizatorului până când sunt șterse sau ajung la data de expirare. Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează Utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terţi) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui Utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru Utilizator. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi Politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?
O vizită pe site-urile noastre poate plasa cookie-uri în scopuri de:

– Cookie-uri de performanţă a site-ului -reţine preferinţele Utilizatorului pe acest site, aşa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

– Cookie-uri de analiză a vizitatorilor – De fiecare dată când un Utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terţă parte generează un cookie de analiză a Utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă aţi mai vizitat acest site până acum. Browser-ul ne va spune dacă aveţi acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea Utilizatorilor unici care ne vizitează şi cât de des o fac.

– Cookie-uri pentru geotargetting – Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşte din ce ţară proveniţi.

– Cookie-uri de înregistrare – Atunci când vă înregistraţi pe acest site, generăm un cookie care ne anunţă dacă sunteţi înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteţi înregistrat şi dacă aveţi permisiunea pentru un serviciu anume.

– Cookie-uri pentru publicitate – Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă aţi vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia şi cât timp a trecut de când aţi văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim şi pentru a targeta publicitatea online.

– Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Puteți să vă instruiți browserul, modificând setările acestuia, să oprească acceptarea cookie-urilor, să vă solicite acordul înainte de a accepta un cookie de pe site-urile pe care le accesați sau să șteargă cookie-urile. Pentru mai multe informații despre cum să modificați setările browserului în ceea ce privește utilizarea cookie-urilor și cum să le blocați accesați secțiunea“ajutor” a browser-ului sau vizitați:

– Cookie settings în Internet Explorer

– Cookie settings în Firefox

– Cookie settings în Chrome

– Cookie settings în Safari

Pentru setările cookie-urilor generate de terţi, puteţi consulta şi site-ul www.youronlinechoices.com/ro/ unde găsiţi mai multe informatii privind confidenţialitatea legată de publicitatea online.

Reclamații

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost furnizate fără consimțământ, trimițându-ne o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.

Modificări

Ocazional, prezenta Politică de confidențialitate poate fi actualizată. Modificările sunt afișate pe site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind infomațiile pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare imediat după data publicării pe site-ul nostru. În condițiile în care decidem să utilizăm datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea menționată la momentul colectării, vă vom notifica prin e-mail. Astfel veți putea decide dacă putem sau nu utiliza datele dvs. în acest mod. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate în baza cărora au fost colectate datele.

Informații de contact

În cazul în care aveți întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm informațiile personale sau dacă doriți să exercitați vreunul dintre drepturile anterior menționate în prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind următoarele date de contact:

Pentru e-mail: gdpr@autorizatiedemediu.ro cu menţiunea: în atenţia responsabilului ATM cu protecţia datelor.

Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare. Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel.