REGISTRU OBLIGATORIU DE DEȘEURI

Registru obligatoriu deseuri

Gestionarea corespunzatoare a deseurilor si intocmirea registrului de deseuri sunt obligatii legale majore pe care marea majoritate a societatilor comerciale nu le cunosc. Insa lipsa Registrului obligatoriu de Evidenta a Gestiunii Deseurilor se poate sanctiona cu amenzi între 5.000 – 50.000 RON

Conform legislatiei:

 • Un deseu reprezinta orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce,
 • Detinatorul de deseuri este producatorul deseurilor, persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora,
 • Producatorul de deseuri este orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri, producator de deseuri sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri.

Costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor se suporta de catre producatorul de deseuri sau, dupa caz, de detinatorul actual ori anterior al deseurilor, conform principiului  „poluatorul plateste”.

ambalaje deseuri plastic

Orice societate are obligatia de a asigura evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu si anual sa realizeze si transmita raportarea anuala a acestora in format electronic si hartie.

Evidenta deseurilor anuala trebuie pastrata timp de 3 ani.

Conform legii, societatea trebuie sa desemneze o persoana din rândul angajatilor proprii (instruit in domeniul gestiunii deseurilor), care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege sau sa delege prin incheierea unui contract cu o persoana juridica specializata un RESPONSABIL DE MEDIU/RESPONSABIL DE DESEURI.

Acesta are obligatia de a intocmi mai multe tipuri de raportari care tin de protecția mediului, in functie de specificul activitatii prestate:

 • Registrul de Evidenta a Gestiunii Deseurilor – registru obligatoriu deseuri;
 • Raportari către Agentia pentru Protectia Mediului pentru: deseuri, ambalaje, subsțante toxice si periculoase, poluanti în aer, apa si sol;
 • Raportări PRTR
 • Raportari catre Apele Romane;
 • Raportari catre Administratia Fondului pentru Mediu

De asemenea, este sacționată cu amendă de la 3.000 de lei la 7.500 de lei:

 • absența evidenței gestiunii deșeurilor;
 • înscrierea datelor incorecte în evidența gestiunii deșeurilor;
 • neutilizarea corectă a codurilor deșeurilor prevăzute în anexa 2 pentru evidența gestiunii deșeurilor;
 • netransmiterea către autoritățile competente a evidenței gestiunii deșeurilor.