viza anuala autorizatie mediu

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu – 2020


Viza anuala autorizatie mediu – OBLIGATORIE incepand cu data de 11 IULIE 2020

Conform Ordinului privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu, mentionat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 11 iunie 2020, Obținerea vizei anuale este OBLIGATORIE pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât și pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu se percepe un tarif în cuantum de 100 lei în cazul autorizațiilor de mediu și 300 lei în cazul autorizațiilor integrate de mediu.
Tariful nu se restituie solicitantului în cazul în care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsă.

In cazul solicitărilor transmise în termen mai scurt decât cel mentionat, autoritatea publică pentru protecția mediului acceptă solicitarea și, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare și se suspenda actul de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul specificat. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației /autorizației integrate de mediu (ziua și luna).

Totodată, autoritatea publică pentru protecția mediului informează Garda Națională de Mediu.


Obținerea vizei anuale este OBLIGATORIE pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu emise


Viza anuala autorizatie de mediu 2020

Astfel:
– pentru obținerea vizei anuale, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.

– Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizație/ autorizație integrată de mediu deținută de titular
– Pentru autorizația/autorizația integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii
– În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării la autoritatea emitentă a actului de reglementare, autoritatea publică pentru protecția mediului verifică documentația depusă și stabilește dacă sunt necesare informații sau documente suplimentare, precum și necesitatea verificării amplasamentului.

– Verificarea amplasamentului este obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale. În cazul autorizațiilor integrate de mediu, verificarea amplasamentului se efectuează la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale. În cazul autorizațiilor de mediu, verificarea amplasamentului se face cel puțin o dată la 2 ani.
– În cazul în care în urma verificării documentelor transmise și în urma vizitei de amplasament se constată că activitatea se desfășoară cu respectarea condițiilor impuse prin autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond în activitatea desfășurată, în termen de 5 zile lucrătoare autoritatea publică pentru protecția mediului emite decizia de aplicare a vizei anuale.

Alte considerente privind viza anuala autorizatie de mediu:

– Dacă în urma verificării documentelor transmise și în urma vizitei de amplasament se constată că nu sunt respectate condițiile impuse prin autorizația/autorizația integrată de mediu și au intervenit modificări de fond în activitatea desfășurată pe amplasamentul/amplasamentele care face/fac obiectul solicitării vizei anuale, autoritatea publică pentru protecția mediului transmite o notificare prin care se acordă un termen de maximum 60 de zile în vederea remedierii celor constatate. Autoritatea publică pentru protecția mediului informează Garda Națională de Mediu cu privire la măsurile de remediere și termenul de realizare a acestora. Titularul notifică autoritatea publică pentru protecția mediului cu privire la îndeplinirea măsurilor stabilite și prezintă documente doveditoare (după caz).
Autoritatea publică pentru protecția mediului analizează documentele privind îndeplinirea obligațiilor transmise de titular și, dacă este cazul, face o (nouă) verificare de amplasament.

– În situația în care, în termenul mentionat, titularul nu îndeplinește măsurile de remediere stabilite, autoritatea publică pentru protecția mediului suspendă autorizația de mediu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care, după expirarea termenului de suspendare, titularul nu a îndeplinit măsurile de remediere, autoritatea publică pentru protecția mediului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii măsurilor, emite decizia motivată de respingere a vizei anuale și informează Garda Națională de Mediu. Autorizația/ Autorizația integrată de mediu își pierde valabilitatea, iar titularul are obligația de a solicita emiterea unei noi autorizații/ autorizații integrate de mediu.
– Dacă, în termenul stabilit, titularul îndeplinește măsurile stabilite, autoritatea publică pentru protecția mediului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării îndeplinirii măsurilor, emite decizia de aplicare a vizei anuale.

– În cazul autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu pentru care a fost solicitată aplicarea vizei anuale înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, autoritatea publică pentru protecția mediului clasează solicitarea și informează titularul cu privire la obligația de a solicita aplicarea vizei în anul imediat următor, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (4) din prezenta procedură.


colaborare autorizatie mediu

Vă ajutăm cu drag dacă doriți asistență în problemele dvs de mediu.COMMENTS

  1. Alex Hama
    September 23, 2020

    Buna ziua. Doresc sa deschid o spalatorie auto si preiau un spatiu unde a functionat anterior o spalatorie auto cu autorizati de mediu valabila. Este necesara pentru firma noua alta autorizatie de mediu sau pot face reautorizare?

Comments are closed.