Serviciile noastre privind autorizarea in domeniul mediului: autorizatie de mediu, acord de mediu, autorizatii ape, acorduri ape uzate.

În funcție de complexitatea și codurile CAEN ale activității dumneavoastră, echipa noastra de consultanți vă pune la dispoziție servicii complete de mediu, asigurându-vă atât garanția respectării legislației în vigoare, cât și  aplicarea unor soluții eficiente și personalizate.

Autorizatie de mediu
Autorizatie de mediu

Autorizatia de mediu este documentul obligatoriu emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile de funcţionare ai unei activitati noi sau existente ce are un potential impact semnificativ asupra mediului.

Detalii

Aviz ape
Aviz ape

Elaboram Documentatii Tehnice pentru obtinerea Avizului de Gospodarirea Apelor.

Detalii

Acord de mediu
Acord de mediu

Acordul de mediu cuprinde cerintele specifice in scopul asigurarii unui grad ridicat de protectie a mediului pe perioada realizarii proiectului, inclusiv a organizarii de santier, precum si pe perioada desfasurarii ulterioare a activitatii, demolarii/dezafectarii.

Detalii

Acord ape uzate
Acord ape uzate

Acordul de preluare a apelor uzate (accept de evacuare) este un document emis de către operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, care stabilește condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai apelor uzate (menajere și/ sau industriale) preluate la canalizarea publică.

Detalii

Autorizatie ape
Autorizatie ape

Autorizația de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiționează din punct de vedere tehnic și juridic funcționarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafață, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul și plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă și platoul continental, precum și funcționarea și exploatarea în continuare a celor existente.

Detalii