Program de prevenire si reducere deseuri | Externalizare servicii mediu

  • Program reducere deseuri
  • responsabil mediu deseuri
  • gestiune deseuri
  • reciclare ambalaje plastic
  • ambalaje deseuri plastic

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, impune si elaborarea unui Plan de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie a societatilor care desfasoara activitati de natura comerciala sau industriala.

Planul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate trebuie sa adreseze toate masurile de prevenire ce e nevoie sa fie implementate inainte ca o substanta/material/produs sa devina deseu sau de recilcare a acestora. Aceste masuri au scopul de a reduce cantitatea de deseuri prin reutilizarea produselor si prelungirea duratei lor de viata, de a minimiza impactul negativ al deseurilor asupra mediului si sanatatii populatiei si de a scadea continutului de substante nocive din produse.

Printre masurile specifice privind prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate ce se mentioneaza in plan se regasesc si actiuni precum: gestionarea eficienta a hartiei/cartonului – print fata- verso, imbunatatirea controlului inventarului – comandarea de substante chimice periculoase in cantitati minime pentru a evita formarea de stocuri si expirarea acestora si gestionarea eficienta a deseurilor de echipamente electrice si electronice, tuburi fluorescente, baterii/acumulatori – inlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de led-uri cu durata mare de viata.

Cine trebuie să deţină un astfel de program?

Potrivit art. 43. – „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială…”. Este interesant cum în definiţiile de la anexa 1 la lege lipsesc cei doi termeni: „persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială” (a nu se confunda cu termenul de comerciant definit în lege la anexa 1, punctul 8. şi „persoana juridică ce exercită o activitate de natură industrială”. Acest lucru face ca mulţi peşti să intre în plasa articolului 43.

Despre ce este vorba?

„Având în vedere rezultatele unui audit de deşeurieste obligată (persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială) să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. ”

De când se aplică această prevedere?

Începând cu anul 2012.

Ce sancţiuni sunt prevăzute?
Art. 61 (Capitolul 35. Sancţiuni) nu prevede sancţiuni legate de neîndeplinirea articolului 43.

Totuşi, dacă citim mai atent legea, există o legătură indirectă: neîndeplinirea prevederilor din art. 40 (3): „Autorităţile publice şi operatorii economici au obligaţia furnizării datelor necesare elaborării planurilor, potrivit prevederilor legale”, legate de prevederile art. 42 (2): „Programele de prevenire a generării deşeurilor pot să facă parte din planurile de gestionare a deşeurilor prevăzute la art. 37, …”, ar putea duce uşor la sancţiuni care prevăd amendă între 15.000 lei şi 30.000 lei