Acord de mediu | Acord Agenţia pentru Protecţia Mediului

 • suport control autoritati

Venim în ajutorul companiei dvs și vă ajutăm rapid cu obținerea Acordului de mediu.

Acordul de mediu este un act administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și măsurile pentru protecția mediului, ce trebuie respectate în cazul dezvoltării unui proiect.

Procedura de solicitare si obtinere a acordului de mediu se desfasoara conform cerintelor a doua acte legislative importante si anume Hotararea de Guvern nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a identifica necesitatea solicitarii acordului de mediu trebuie plecat in primul rand de la definitia acordului de mediu conform Hotararii de Guvern nr. 445/2009, acesta reprezentand „actul administrativ emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect”.


Ce conține acordul de mediu?

 • Evaluarea și stabilirea impactului proiectului asupra mediului.
 • Consultarea publicului și a autorităţilor competente în domeniul protecţiei mediului.
 • Întocmirea raportului în urma evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor în procesul decident.
 • Luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu.
 • Asigurarea informării în ceea ce privește emiterea/respingerea acordului de mediu.

Acordul de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie.


Cand este nevoie de Acord de mediu?

Pentru a clarifica aspectele referitoare la tipurile de proiecte sau lucrari supuse obligatiei solicitarii  acordului de mediu, autoritatea legiuitoare a explicat termenul proiect, acesta reprezentand „executarea lucrarilor de constructii sau a altor instalatii ori lucrari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica exploatarea resurselor minerale”.

Astfel, pentru orice proiect/lucrare, indiferent de marimea, destinatia sau amplasarea acestuia este necesara solicitarea si obtinerea acordului de mediu.

Actele necesare solicitării Acordului de Mediu

 • Cerere pentru eliberarea acordului de mediu.
 • Certificat de urbanism (copie).
 • Plan de situaţie anexa la certificatul de urbanism (copie).
 • Plan de încadrare în zonă (copie).
 • Dovada plăţii tarifului pentru evaluarea iniţială a solicitării conform OM nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare

Costuri si amenzi

Valoarea totala a tarifului achitat in contul APM pentru obtinerea acordului de mediu poate ajunge la 3500 lei conform ORDIN nr. 1108 din 5 iulie 2007 cu modificarile si completarile ulterioare, dar cele mai multe proiecte se opresc fie in etapa evaluarii initiale fie in etapa de incadrare a proiectului, tariful pentru parcurgerea celor doua etape (initiala si incadrare) fiind de 500 lei (100+400).

Nerespectarea conditiilor prevazute in acordul de mediu se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice.