Evidenta gestiunii deseurilor | Gestiunea lunara a deseurilor

 • gestiune deseuri
 • ambalaje deseuri plastic
 • reciclare ambalaje plastic
 • reciclare anvelope deseuri
 • preluare colectare deseuri

Evidenta gestiunii deseurilor este reglementată prin Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

Gestionarea deșeurilor reprezintă toate activitățile desfășurate, de la generarea/producerea deșeurilor până la valorificarea sau eliminarea acestora, după caz. Altfel spus, aceasta include modul în care compania dumneavoastră colectează, transportă, procesează, reciclează sau își elimină deșeurile.

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor îi revine producătorului de deşeuri sau, după caz, oricărui deţinător de deşeuri.

Gestionarea deseurilor reprezinta o actiune importanta in activitatea unei companii care prin activitatea proprie produce deseuri. Echipa noastra de consultanti de mediu, asigura servicii integrate de consultanta de mediu privind gestionarea corespunzatoare a deseurilor produse in urma activitatii interne. Oferim consultanta pentru transferul de responsabilizare pentru deseurile de ambaje introduse in piata nationala.

Conform legii, producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor au obligația de a ține la zi o evidenţă a gestiunii deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu și să o transmită agenției de protecția mediului de care aparține.

Evidenţa gestiunii deşeurilor se raportează anual, conform modelelor prevăzute în anexa 1 a HG 856/2002, cu completările ulterioare.

ATECO oferă servicii de mediu specializate – de la gestionarea corectă a tipurilor de deșeurirealizarea auditului de mediuevidența gestiunii deșeurilor și raportările către APM şi ANPM, raportările către AFM până la identificarea agenților autorizați de colectare a deșeurilor sau instruirea personalului.

Ce entitati trebuie sa intocmeasca evidenta gestiunii deseurilor?

Conform Legii 211/2011, orice entitate, indiferent de domeniul de activitate (birou, servicii, productie, constructii etc), sau numarul de angajati, are OBLIGATIA raportarii anuale la APM a evidentei gestiunii deseurilor.

Cine poate sa intocmeasca evidenta gestiunii deseurilor?

Conform Legii 211/2011, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici care efectueaza operatii de colectare si transport de deseuri au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.
Persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase.

Nerespectarea prevederilor Legii 211/2011 se sanctioneaza cu amenzi intre 15.000 si 40.000 lei.

Raportarile catre mediu au  termene legale de depunere.

Va oferim urmatoarele servicii de mediu

 • Intocmirea Registrului privind Evidenta Gestiunii Deseurilor;
 • Asiguram Responsabil cu gestiunea deseurilor conform obligațiilor din Legea 211/2011;
 • Oferim consultanta de mediu 
 • Oferim actualizari legislative prin canalul nostru de stiri
 • Servicii de mediu  si raportari catre Agentia pentru Protectia Mediului  astfel:
  • raportari deseuri
  • raportari ambalaje
  • raportari substante toxice și periculoase
  • raportari uleiuri uzate
  • raportari anvelope uzate
  • raportari baterii si acumulatori
  • Raportari in SIM (Sistemul Integrat de Mediu); 
  • Bilant anual COV (compusi organici volatili).

Consultantii de mediu din echipa noastra, au capacitatea de a sprijini clientul, oferindu-i recomandarile optime privind modalitatea de gestionare a deseurilor, provenite in urma activitatilor proprii (procese de fabricatie, import-export, co-packing, ambalare, achizitiii materii prime, etc) cat si cele privind transferul de responsabilitate pentru deseurile de ambalaje (indeplinire in mod individual sau transfer catre un OTR) fie prin indeplinirea obligatiilor privind obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de materiale de ambalare.