Autorizatie de mediu | Autorizatii mediu | Autorizatie intregrata de mediu

 • acte autorizatie de mediu

Autorizatie de mediu – Echipa noastră asigură toate demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de mediu în numele și pentru dumneavoastră.

Autorizația de mediu este un act tehnico-juridic emis de autoritățile competente pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare a unei activități existente sau a unei activități noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în funcțiune. Categoriile de activități cu impact semnificativ asupra mediului pentru care este necesara obținerea autorizației de mediu sunt prevazute în anexa nr.1 din Ordinul MMGA 1798/2007.

Autorizația de mediu se emite cu condiții speciale impuse titularului de activitate, iar nerespectarea acestora poate duce la suspendarea autorizației ( pe perioada suspendării este interzisă desfășurarea activității). Autorizația de mediu se solicită şi se obţine atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi.

De asemenea mai exista o categorie a autorizatiei de mediu – autorizatia integrata de mediu; aceasta reprezinta un act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii sau parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si care sunt exploatate de acelasi titular. Categoriile de activități industriale pentru care este necesara obținerea autorizației integrate de mediu sunt prevazute în anexa nr.1 la OUG nr. 152/2005, privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006.  Procedura de emitere a autorizației integrate de mediu durează în jur de 90 de zile lucrătoare.

Documentele necesare obtinerii autorizatiei de mediu

In momentul solicitarii autorizatiei de mediu, aveti nevoie de urmatoarele acte:

 • Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu.
 • Fişa de prezentare şi declaraţie Anexa 2 din OM Nr. 1798/2007
 • Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în Anexa Nr. 3
 • Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă a obiectivului.
 • Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului Nr. 860/2002. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare..
 • Formularul de înregistrare prevăzut în tabelul Nr. 1 din anexa Nr. 5, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, după caz.
 • Dovada achitarii tarifului la caseria agentiei pentru protectia mediului
 • Dosar plic

In functie de specificul activitatii, A.N.P.M. poate solicita, dupa ce se verifica amplasamentul si analizeaza documente depuse, informatii, acte sau documente suplimentare cum ar fi :contracte de asigurare a utilităților, contracte de colectare a tuturor deșeurilor generate din activitate, alte avize și autorizații (acord preluare ape uzate, aviz ISU, autorizație de gospodărire a apelor, etc.).

După depunerea dosarului urmează să fie stabilită vizita pe amplasament în vederea verificării de către consilierul A.P.M. a condițiilor de desfășurare a activității, dotările, vecinătățile, etc. (acestea trebuie să corespundă cu cele prezentate în documentația depusă).

Termenul de eliberare al autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete si este valabila 1 an cu obligația obținerii vizei anuale. Prelungirea valabilitatii unei autorizatii deja existente, se solicita cu 45 de zile inainte de expirarea acesteia; actele necesare solicitarii autorizatiei de mediu se depun la oficiul ANPM, pe raza careia se afla amplasamentul.

 


Ce presupune revizuirea autorizatiei de mediu? 

Autorizatia de mediu se poate revizui doar daca exista schimbari majore care au stat la baza emiterii ei. In cazul in care exista schimbari majore, titularul are obligatia sa informeze Agentia pentru Protectia Mediului despre acest fapt, specificand toate detaliile ce s-au modificat, astfel incat, pe baza acestor informatii se va emite o noua autorizatie de mediu.

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activitatii informeaza in scris Autoritatea Competenta Protectia Mediului (ACPM) despre acest lucru, iar ACPM emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.


Atentie: nu toate activitatile  au nevoie de autorizatie de mediu iar o lista a activitatilor ce necesita obtinerea autorizatiei de mediu o gasiti in Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.

Sancțiuni

Se sancționează cu amendă între 5.000- 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice și între 30.000- 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice:

 • neîndeplinirea obligaţiei persoanelor fizice şi juridice de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum şi a acordului de import/export şi a autorizaţiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de autoritate;
 • obligaţia efectuării bilanţului de mediu, în procedura de obţinere a autorizaţiei de mediu şi, respectiv, a efectuării raportului de amplasament în procedura de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, conform deciziei autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Se sancționează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice:

 • neîndeplinirea obligaţiei persoanelor fizice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei de mediu şi a persoanelor juridice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;
 • neîndeplinirea obligaţiei titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;
 • neîndeplinirea obligaţiei persoanelor fizice şi juridice de a realiza în totalitate şi la termen măsurile impuse, în conformitate cu actele de reglementare şi prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecţia şi controlul în domeniul protecţiei mediului;