Raportari APM | Raportari catre Agentia pentru Protectia Mediului

 • dosare-raportari-mediu
 • documentatii-mediu-raportari
 • documentatii-mediu

Raportari APM (Agentia pentru Protectia Mediului)

Potrivit legislatiei privind regimul deseurilor, toate societatile economice au obligatia de a tine evidenta deseurilor generate si de a depune o serie de rapoarte specifice catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in functie de activitatea desfasurata, cu frecvente lunara, semestriala sau anuala. Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) se află în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi are atribuţii privind implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional şi local, precum şi de raportare către Agenţia Europeană de Mediu.

Ateco preia responsabilitatea ce revine companiei dumneavoastra şi va garantează servicii de mediu profesioniste:

 • Transferul întregii responsabilități
 • Identificarea si clasificarea ambalajelor
 • Pregătirea documentelor și efectuarea raportărilor

De asemenea, pentru orice activitate care are nevoie de acte de reglementare emise de către Agenţiile de mediu, înainte de a fi depuse documentaţiile specifice, trebuie să fie înregistrate în Sistemul Integrat de Mediu (eform SIM).

După înregistrarea în SIM, se accesează secţiunea pentru care se face raportarea pe site-ul ANPM. În funcţie perioada de raportare, Agenţiile de mediu informează operatorii economici când se deschide sesiunea de raportare a datelor înregistrate pe format de hârtie la APM. Înregistrarea trebuie realizată individual pentru fiecare punct de lucru/amplasament/locaţie a unui operator economic sau pentru persoane fizice, după caz.


Ce sancţiuni riscă agenţii economici care nu respectă prevederile legale privind raportările către Agenţia pentru Protecţia Mediului?

• Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice, lipsa evidenţei stricte a substanţelor şi preparatelor periculoase precum şi nefurnizarea informaţiilor şi datelor cerute de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

• Se constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice, lipsa evidenţei rezultatelor şi raportarea autorităţii competente pentru protecţia mediului a rezultatelor automonitorizării emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare;

• Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei lipsa evidenţei deşeurilor generate;

• Se constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice lipsa evidenţei şi a raportarii uleiurilor proaspete consumate, precum şi a uleiurilor uzate generate/colectate/valorificate/eliminate.

Raportari APM prevazute de lege:

 • Raportarea lunara, trimestriala sau semestriala a deseurilor generate, conform autorizatiei de mediu sau a legislatiei
 • Raportare in SIM a deseurilor generate si / sau colectate
 • Raportarea semestriala a uleiurilor uzate
 • Raportarea anuala la APM a DEEE-urilor colectate, pe format de hartie
 • Raportarea anuala a acumulatorilor uzati colectati, pana la data de 28 februarie pentru anul anterior
 • Raportari cu privire la gestionarea anvelopelor uzate
 • Raportari cu privire la monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol/subsol, zgomot si vibratii)
 • Raportare anuala a cantitatilor de ambalaje introduse in piata catre Agentia pentru protectia mediului