Buletine de analize apa, sol, aer, emisii – Analize mediu

  • buletin analiza mediu
  • documentatii-mediu
  • documentatii-mediu-raportari
  • Aviz ape

Buletine de analize

Analizele de mediu,  includ o serie de matrici de mediu si sunt reprezentate de elaborarea unor buletine de analiza privind calitatea factorilor de mediu, astfel provocarea consultantului de mediu este aceea de a asigura monitorizarea factorilor de mediu.

Echipa noastra poate efectua atat analize specifice de mediu (monitorizare ape, monitorizare aer, monitorizare sol, studii de zgomot, masuratori de emisii, masuratori de imisii, factori de impact zonal, impact antropic, presiune antropica, presiune industriala) dar si  investigatii de teren (cartare habitate, inventariere specii, monitorizare stare de conservare a biodiversitatii), studii de dispersie poluanti atmosferici, astfel abordarea indeplinirii procesului de analiza a mediului este realizata in conformitate cu Ordinul nr. 619/1992 privind procedura de elaborare si continutul minim al studiilor si analizelor de impact asupra mediului.

Realizam

  • Buletine apa uzata, pentru toti indicatorii solicitati de catre autoritatile de mediu si ApaNova Bucuresti;
  • Buletine apa potabila, pentru toti indicatorii fizico-chimici si bacteriologici;
  • Buletine aer, emisii si imisii (inclusiv Compusi Organici Volatili);
  • Buletine sol ;
  • Zgomot ambiental si la sursa.

ANALIZE DE MEDIU

Analiza si monitorizarea calitatii factorilor de mediu – analize de mediu, studii privind calitatea factorilor de mediu, monitorizarea calitatii aerului, monitorizarea nivelului de zgomot, monitorizarea calitatii solului si a calitatii apelor de suprafata sau a apelor subterane.