Raportari AFM | Raportări de mediu | Declaratii ambalaje, uleiuri uzate

  • reciclare ambalaje plastic
  • Acord de mediu
  • reciclare anvelope deseuri

Raportari AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu)

Cadrul legislativ ce reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului este definit de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Conform obligatiilor legale, toti operatorii economici trebuie sa depuna, regulat, o serie de rapoarte cu evidenta ambalajelor nou introduse pe piata din Romania, atat din activitatea de productie cat si din activitatea de import.

ATECO va ofera servicii de intocmire a documentatiilor necesare si redactare a rapoartelor complete catre Administratia Fondului de Mediu, respectand termenele prevazute legal.

Societatile care au obligatia legala de a raporta ambalajele introduse pe piata sunt agentii economici care introduc pe piata produse ambalate (producatori sau importatori), cei care supra-ambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii si cei care introduc pe piata ambalaje de desfacere (producatori sau importatori). Acestea sunt responsabile pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare folosite, informatii ce sunt prinse in raportarile catre AFM.

Specialiștii nostri sunt pregătiți să vă ofere și dvs. consultanță privind:

  • reducerea taxelor către Fondul pentru Mediu cu până la 50%
  • optimizarea costurilor privind reciclarea deșeurilor de ambalaj introduse pe piața din România
  • evidența gestiunii deșeurilor și managementul deșeurilor

Raportari AFM

Conform legislatiei in vigoare, trebuie raportate toate tipurile de ambalaje, plecand de la identificarea si clasificarea corecta a acestora. Nerespectarea prevederilor legale atrage amenzi  cu valori plecand de la 500 lei pana la 1.000 lei, pentru persoane fizice si de la 1.000 lei pana la 5.000 lei, pentru persoane juridice, potrivit Ordonantei 31/2013.

Raportarile deseurilor sunt intocmite de operatorii economici autorizati, iar declaratiile se depun lunar catre Administraria Fondului de Mediu (AFM Bucuresti).  Pentru completarea declaratiei catre AFM sunt necesare informatii privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata. In cazul in care, pentru perioada de raportare, nu exista cantitati de ambalaje, in declaratia AFM se inscrie cifra zero in campul indicat.

Serviciile de mediu pe care vi le oferim:

1. Întocmirea şi/sau depunerea declarațiilor specifice către Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi depunerea acestora la sediul AFM.

2. Identificarea tipurilor şi a cantităţilor de ambalaje introduse în piaţă.

3. Identificarea operatorilor economici autorizați pentru reciclarea sau valorificarea ambalajelor şi a deşeurilor (OTR) şi intermedierea relaţiilor cu aceştia.

4. Raportarea anuală către Agenţia pentru Protecţia Mediului a cantităţilor de ambalaje introduse în piaţă.

5. Consultanta de mediu privind îndeplinirea obiectivului de reciclare sau de valorificare a ambalajelor introduse în piaţă.

6. Consultanţă privind marcarea ambalajelor introduse în piaţă, conform legislaţiei în vigoare.