Responsabil mediu – Asistenta in timpul controalelor autoritatilor de mediu

 • suport asistenta mediu

Iti doresti un responsabil de mediu cu experienta si care sa te scape de grija constatarilor din timpul controalelor Garzii de Mediu?

Putem prelua in responsabilitate a  SERVICIULUI DE MEDIU al unei societati (inclusiv preluarea responsabilitatii privind gestionarea deseurilor conform Legii nr. 211/2011).

Te putem ajuta cu:

 • asistență pe perioada controalelor efectuate de către organele abilitate (Garda de Mediu, Poliția Locală, Administrația Fondului pentru Mediu);
 • consultanță privind documentele solicitate prin notificarea /invitația primită;
 • întocmire contract preluare responsabilitate gestiune deșeuri;
 • decizie numire responsabil gestiune deșeuri calificat;
 • certificat/atestat responsabil gestiune deșeuri/ specialist managementul deșeurilor;
 • întocmirea evidenței gestiunii deșeurilor;
 • întocmirea și depunerea raportărilor necesare- după caz;

Te ajutam sa scapi de emotiile controalelor iar acestea sa se finalizeze in conditii optime pentru dumneavoastra (cel mai probabil fara nicio amenda).

Mai pe larg, in functie de activitatile desfasurate in cadrul societatii dumneavoastra si de ceea ce ne solicitati, vom:
 • identifica legislatia aplicabila domeniului de activitate si problemele de implementare a acesteia;
 • intocmi/ depune documentatia necesara in vederea obtinerii sau, dupa caz, revizuirii/ avizarii anuale a Autorizatiilor de mediu;
 • stabili actiunile si masurile pentru implementarea cerintelor legislative;
 • elabora sau, dupa caz, revizui proceduri/ instructiuni interne de lucru;
 • efectua audituri interne/ inspectii de mediu, inclusiv in domeniul gestionarii deseurilor si/ sau al produselor chimice;
 • identifica toate categoriile de deseuri generate si vom tine evidenta lunara a acestora, conform cerintelor legislative;
 • acorda suport pentru incheierea de contracte pentru preluarea deseurilor periculoase si nepericuloase cu operatori autorizati si vom stabili conditiile de preluare conform cerintelor legale;
 • asigura indeplinirea obligatiilor legale referitoare la punerea pe piata a marfurilor ambalate/ EEE/ baterii si acumulatori/ uleiuri/ produse chimice/ biocide etc;
 • efectua raportarile/ declaratiile conform cerintelor legale si vom transmite informatiile solicitate catre Autoritatile Competente (Agentia pentru Protectia Mediului, Administratia Fondului pentru Mediu etc);
 • reprezenta/ oferi suport in cazul inspectiilor efectuate de Autoritatile Competente de control (Garda Nationala de Mediu, ISU etc);
 • rezolva probleme de mediu care pot fi intampinate in cadrul societatii dumneavoastra.