Responsabil gestiune deseuri | Externalizare servicii mediu

 • responsabil mediu deseuri
 • deseuri ulei uzat
 • reciclare ambalaje plastic
 • gestiune deseuri

Responsabil gestiune deseuri

Conform Legii 211/2011, toate societatile au obligatia de a desemna un responsabil instruit in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv al deseurilor periculoase.  Firma noastra va pune la dispozitie personal specializat in vederea preluarii raspunderii tuturor operatiunilor ce trebuie desfasurate dupa aparitia deseurilor, elaborand, la cerere, si un plan de prevenire a aparitiei deseurilor si de minimizare a costurilor implicite.

Asiguram identificarea corecta a tipurilor de deseuri generate in functie de activitatea economica desfasurata conform HG 856/2002(unde se regasesc peste 800 de coduri formate din 6 cifre), colectarea completa a datelor necesare intocmirii unei fise a deseului si redactarea formularelor de transport si a rapoartelor catre institutiile abilitate privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare.

Desfasuram, de asemenea audit de deseuri, elaboram programe de prevenire a aparitiei deseurilor, reducand astfel cantitatile de deseuri generate, oferim consultanta privind respectarea prevederilor legale actualizate si va reprezentam in relatia cu autoritatile competente privind protectia mediului.

In cazul in care legislatia privind gestiunea deseurilor nu este respectata iar deseurile generate nu sunt administrate corespunzator se aplica amenzi de pana la 40 000 lei (Legea 211/2011) sau chiar si inchisoare in cazul infractiunilor prevazute in codul penal.

Sunt considerate fapte contraventionale urmatoarele: abandonarea deseurilor si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, in locuri publice si in alte locuri nepermise sau lipsa unei evidente stricte a producerii, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor.

Pentru societatea dumneavoastra responsabilul de mediu din cadrul ATECO va desfasura urmatoarele activitati:

 • identifica si evalueaza aspectele de mediu;
 • indeplineste obligatiile legale privind gestiunea deseurilor, in conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deseurilor si asigurarea evidentei gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase in conformitate cu HG 856/2002;
 • in situatia unor activitati de modernizare/extindere intocmeste documentatia tehnica pentru obtinerea/revizuirea Autorizatiei de mediu – dupa caz;
 • intocmeste Raportul anual de mediu solicitat prin Autorizatia integrata/autorizatia de mediu;
 • evalueaza rapoarte de incercare/buletine de analiza pentru apa, aer, sol, zgomot si vibratii;
 • transmite catre autoritatile publice din domeniul protectiei mediului (Agentia pentru protectia mediului, Primaria Bucuresti, Garda de mediu) rapoartele specifice solicitate de catre reprezentantii acestora ori de catre de lege;
 • transmite catre Administratia Fondului pentru Mediu declaratiile lunare si anuale – dupa caz;
 • coordoneaza activitatile si proiectele care au legatura cu protectia mediului;
 • instruieste angajatii in domeniul protectiei mediului, inclusiv din domeniul gestiunii deseurilor
 • evaluarea impactului de mediu generat de catre o activitate si actionarea in vederea reducerii si chiar a eliminarii acestuia;
 • realizarea si urmarirea modului de indeplinire a planurilor in vederea reducerii poluarii si implementarea unor sisteme de management de mediu;
 • transmiterea si interpretarea noutatilor legislative din domeniul protectiei mediului