Aviz ape | Avizul de gospodarire a apelor | Studiu hidrogeologic pentru foraj

  • Aviz ape
  • acord ape uzate
  • buletin analiza mediu

Cu noi obțineți ușor și fără bătaie de cap avizul pentru gospodarire a apelor!

Avizul de gospodarire a apelor reglementeaza atat regimul lucrarilor care se construiesc pe ape sau au legatura cu apele, cat si activitatile social-economice, cu efecte potential negative asupra componentei hidraulice a mediului.

Autoritatea responsabila cu emiterea acestor acte normative este Administratia Nationala „Apele Romane”, sau subdiviziunile acesteia: Administratiile Bazinale sau cu Sistemele de Gospodarire a Apelor pentru fiecare judet, in functie de complexitatea lucrarilor.

Din punct de vedere legislativ, obtinerea actelor de reglementare in domeniul apelor este conditionata de Ordinul 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor si Ordinul 799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor.


Avizul de gospodarire a apelor este un act de reglementare emis de catre Administratia Nationala „Apele Romane” si/sau de catre subdiviziunile acesteia (Administratiile Bazinale si/sau Sistemele de Gospodarire a Apelor) pentru executia lucrarilor pe ape si/sau care au legatura cu apele in diferite domenii de activitate, incluzand obiective noi de investitii, retehnologizarea, modernizarea sau dezvoltarea unor instalatii sau tehnologii existente, etc.

Documentatia necesara in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor se elaboreaza conform Ordinului Nr.799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si va cuprinde un set de documente/studii:

  • Cerere de eliberare
  • Memoriul tehnic, care va cuprinde date generale si localizarea obiectivului, descrierea zonei de amplasare, breviarul de calcul si anexele grafice (plan de incadrare in zona, plan de situatie, plan de retele apa/canal), se va specifica scopul investitiei, alegerea celor mai bune tehnici disponibile, dar si descrierea fluxului tehnologic;
  • Alte documente si studii, la cererea autoritatilor.

OFERIM:

  • intocmirea documentatiei tehnice si depunerea acesteia la Administratia Nationala „Apele Romane”
  • obtinerea avizului de gospodarire a apelor