Audit de mediu | Audit de conformare cu legislatia de mediu

 • Audit de mediu

Audit de mediu

Auditul de mediu nu reprezinta o cerinta legislativa in sine dar este realizat in mod voluntar de catre companiile responsabile pentru a identifica gradul de conformare cu legislatia de mediu in vigoare si pentru a pune in practica cele mai bune masuri pentru imbunatatirea performantei de mediu.

Verificarea conformarii de mediu reprezinta un proces complex prin care echipa de auditori realizeaza o evaluare dataliata a situatiei actuale in privinta activitatilor cu impact asupra mediului desfasurate de companie, a modalitatii de respectare a legislatiei de mediu atat pentru procesele tehnologice realizate pe amplasament cat si a documentelor detinute, identificand neconformitatile si propunand solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului generat de companie asupra mediului.


Organizatiile de toate felurile recunosc importanta problemelor legate de poluare si au inteles faptul ca performantele lor vor fi examinate de un numar mare de parti interesate.

Auditul de mediu este folosit pentru:
 • a analiza o activitate economica din punct de vedere al impactului asupra mediului

 • a investiga potentialele probleme

 • a intelege natura acestora

 • a identifica sursele de poluare

 • a oferi solutii ecologice pentru reducerea poluarii si pentru eliminarea in siguranta a deseurilor

 • a intocmi rapoartele necesare desfasurarii activitatii in mod legal

Serviciul de Audit al mediului presupune analiza critica a efectelor asupra mediului generate de catre activitatile desfasurate in cadrul companiei dumneavoastra cu scopul de a verifica conformitatea  cu normele existente si  cu procedurile prevazute de Sistemul de Management Al Mediului. Auditul va verifica de asemenea daca exista marje de imbunatatire si de optimizare: adica daca exista interventii de instalare sau gestionale  care, structurate in mod corect si puse in aplicare, pot produce o optimizare a cheltuielilor de gestiune pentru tutela aspectelor legate de mediu. La sfarsitul fiecarui audit va fi redactat un raport de Audit al Mediului, in care, dupa o trecere in revista a activitatilor desfasurate in cadrul companiei , a efectelor principale asupra Mediului generate de aceasta , a contextului ambiental  in care opereaza firma si a obiectivelor programului ambiental, sunt raportate rezultatele auditului pentru fiecare activitate.
Avantajele auditului de mediu:

a)      Minimizarea riscului si de a da garantii atat actionarilor cat si angajatilor cu privire la continuitatea firmei

b)     Definirea unui plan de interventie, structurat in grade de urgenta, pentru ca situatia societatii sa fie conforma si pentru a reduce impactul  asupra mediului, pentru a preveni eventuale sanctiuni administrative sau penale in domeniul mediului.

c)      Sporirea proprieti competitivitati : a cunoaste fluxurile de materie si de energie ce intra si ies din proces permite o imbunatatire a eficientei si o identificare precisa a costurilor legate de mediu.

In cadrul auditului de mediu, un tip specific de audit poate fi reprezentat de auditul deseurilor generate pe amplasament. In urma auditului de deseuri se intocmeste un plan de prevenire si reducere deseuri, conform normelor legislative.

In linii mari, acesta consta in:

 • Verificarea amplasamentului (modalitate actuala de depozitare deseuri)
 • Verificarea documentelor detinute (contracte colectori, autorizatii de mediu colectori, Anexa1/Anexa 2/Anexa 3)
 • Identificarea tipurilor de deseuri generate
 • Identificarea operatiunilor de valorificare / eliminare specifice deseurilor generate
 • Verificarea legislatiei (obligatii specifice conform tipurilor de deseuri generate)
 • Identificarea solutiilor de colectare selective sau identificarea colectorilor pentru toate tipurile de deseuri generate
 • Realizarea raportului de audit si a Planului de prevenire si reducere a deseurilor