Acordul de mediu

Ce este acordul de mediu?

Ce este acordul de mediu?

Acordul de mediu este un act administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și măsurile pentru protecția mediului, ce trebuie respectate în cazul dezvoltării unui proiect.

Procedura de solicitare a acordului de mediu

Procedura de solicitare si obtinere a acordului de mediu se desfasoara conform cerintelor a doua acte legislative importante si anume:

– Hotararea de Guvern nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si ale

– Ordinului nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a identifica necesitatea solicitarii acordului de mediu trebuie plecat in primul rand de la definitia acordului de mediu conform Hotararii de Guvern nr. 445/2009, acesta reprezentand „actul administrativ emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect”.

Ce conține acordul de mediu?

  • Evaluarea și stabilirea impactului proiectului asupra mediului.
  • Consultarea publicului și a autorităţilor competente în domeniul protecţiei mediului.
  • Întocmirea raportului în urma evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor în procesul decident.
  • Luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu.
  • Asigurarea informării în ceea ce privește emiterea/respingerea acordului de mediu.

Acordul de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie.

Cand este necesar Acordul de mediu?

Pentru a clarifica aspectele referitoare la tipurile de proiecte sau lucrari supuse obligatiei solicitarii  acordului de mediu, autoritatea legiuitoare a explicat termenul proiect, acesta reprezentand „executarea lucrarilor de constructii sau a altor instalatii ori lucrari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica exploatarea resurselor minerale”.

Astfel, pentru orice proiect/lucrare, indiferent de marimea, destinatia sau amplasarea acestuia este necesara solicitarea si obtinerea acordului de mediu.

APM si acordul de mediu

Cine emite acordul de mediu?

Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a acordului de mediu este Agenția Județeană pentru Protecția Mediului (APM) pentru activitățile desfășurate pe teritoriul unui județ.

Emiterea acordului de mediu poate face obiectul delegării de competență de la ANPM către celelalte autorități competente.

Raspunsul APM-ului in urma analizei documentatiei de mediu:

  • clasarea notificarii pentru proiectele care nu afecteaza ariile naturale protejate, si care nu sunt susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului datorita, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizarii lor, aici fiind incadrate de obicei proiectele mici de tipul locuintelor, proiecte care nu necesita obtinerea autorizatiei de mediu, etc si care nu se regasesc in Anexa 1 sau Anexa 2 din legea 292/2018 sau OUG 57/2007,
  • respingerea solicitarii acordului pentru proiectele amplasate in zone cu restrictii de construire stabilite prin legislatia din domeniul protectiei mediului,
  • necesitatea continuarii procedurii prin demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvata, pentru proiectele aferente activitatilor care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legii 292/2018, conform modelului din anexa nr. 4,
  • necesitatea continuarii procedurii prin demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activitatilor care intra sub incidenta prevederilor legii 292/2018 si nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, conform modelului din anexa nr. 4,
  • necesitatea continuarii procedurii prin demararea procedurii de evaluare adecvata, conform modelului din anexa nr. 4, pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru proiectele mici, fara impact asupra mediului, de obicei procedura se incheie aici, cu obtinerea clasarii notificarii.

Pentru proiectele pentru care s-a luat decizia continuarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este necesara depunerea unui memoriu de prezentare si realizarea unui anunt public in presa nationala sau locala, precum si afisarea la sediul propriu/pe pagina proprie de internet/la sediul autoritatii sau autoritatilor administratiei publice locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului.

Emiterea actului de reglementare

Dupa analiza de catre Agentia pentru Protectia Mediului a memoriului de prezentare si evaluarea proiectului in cadrul Comisiei de analiza tehnica este emisa o noua decizie care poate consta fie in terminarea procedurii si emiterea actului final (pentru proiectele pentru care s-a luat decizia ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului) fie in continuarea procedurii prin efectuarea evaluarii impactului asupra mediului (RIM).

Informarea publicului cu privire la decizia etapei de incadrare se face de catre titular, prin publicarea in presa nationala sau locala si prin afisarea acesteia la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, precum si la sediul autoritatii/autoritatilor administratiei publice locale pe raza careia/carora este propusa implementarea proiectului.

Pentru proiectele care continua procedura evaluarii impactului asupra mediului este necesara realizarea unei documentatii suplimentare ce consta in elaborarea unui Raport privind impactul asupra mediului. Pentru proiectele de activitati care implica substante periculoase in cantitati ce depasesc anumite praguri este necesara si elaborarea raportului de securitate.

Raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvata, studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si raportul de securitate sunt realizate de catre persoane fizice sau juridice atestate de Ministerul Mediului si care sunt inregistrate in Registrul elaboratorilor de studii de mediu gestionat de ministerul de resort.

Dupa realizarea si depunerea la APM a raportului, este stabilita de comun acord cu APM data si locul dezbaterii publice organizate pentru participarea publicului la luarea deciziei, publicarea anuntului realizandu-se in presa nationala sau locala si fiind afisat la sediul titularului sau pe pagina proprie de internet/la sediul autoritatii publice locale si/sau pe panoul de informare la amplasament anuntul comunicat de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu cel putin 20 de zile inainte de data prevazuta pentru sedinta de dezbatere publica.

In cadrul sedintei de dezbatere publica, titularul proiectului prezinta raportul privind impactul asupra mediului si raportul de securitate, dupa caz, si raspunde comentariilor/opiniilor/observatiilor publicului interesat. In lipsa persoanelor interesate din partea publicului, sedinta se inchide dupa 60 de minute, termen obligatoriu stabilit prin legislatia in vigoare.

Dupa realizarea dezbaterii publice, daca nu sunt solicitate completari la documentatie se emite acordul de mediu.

Amenzi acord mediu

Costuri si amenzi

Valoarea totala a tarifului achitat in contul APM pentru obtinerea acordului de mediu poate ajunge la 3500 lei conform ORDIN nr. 1108 din 5 iulie 2007 cu modificarile si completarile ulterioare, dar cele mai multe proiecte se opresc fie in etapa evaluarii initiale fie in etapa de incadrare a proiectului, tariful pentru parcurgerea celor doua etape (initiala si incadrare) fiind de 500 lei (100+400).

Daca dupa emiterea acordului de mediu si inaintea obtinerii autorizatiei de construire, proiectul a suferit modificari, titularul proiectului este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari, amenda pentru nerespectarea acestei cerinte fiind de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Realizarea proiectelor prevazute in anexa nr. 1 si a celor din anexa nr. 2 din legea 292/2018 fara obtinerea acordului de mediu este interzisa, amenda pentru nerespectarea acestei cerinte fiind de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Nerespectarea conditiilor prevazute in acordul de mediu se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice.