acord ape uzate

Cine are nevoie de acordul de preluare a apelor uzate?

Acord de preluare a apelor uzate sau Accept de evacuare ape uzate

Daca din activitatea desfasurata, se evacueaza ape uzate menajere/tehnologice/industriale/pluviale/meteorice la reteaua de canalizare publica oraseneasca (APA NOVA Bucuresti, Veolia, etc.) atunci este necesara obtinerea acordului de preluare a apelor uzate. Altfel spus, orice persoana fizica sau juridica ce detine un imobil (prin vanzare-cumparare/inchiriere/comodat) cu racord propriu de canalizare trebuie sa solicite si sa obtina Acrodul de Preluare.

STIAI CA ESTE NECESARA OBTINEREA ACORDULUI DE PRELUARE A APELOR UZATE/ACCEPTULUI DE EVACUARE PENTRU A EVITA O AMENDA DE LA 500-1000 LEI SAU CHIAR PANA LA 60000 LEI CONFORM OUG 195/2005?

Ei bine, pentru a evita o posibila amenda, mai jos regasesti cateva informatii cu privire la acceptul/acordul de preluare a apelor uzate:

Ce este Acceptul de evacuare a apelor uzate (acord preluare ape uzate)?

Acceptul de evacuare sau acordul de preluare a apelor uzate, este un document justificativ emis de societatea teritoriala responsabila cu alimentarea cu apa si serviciul public de canalizare din localitate, respectand legislatia in vigoare, cu privire la conditiile si calitatea apelor evacuate, in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare. Obtinerea acestui act reprezinta o obligatie legala pentru fiecare agent economic.

aviz gospodarire ape

Cum obtin acordul de preluare? Procedura de obtinere a Acordului de preluare ape uzate prespune parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Identificarea operatorului economic emitent al Acordului de preluare ape uzate;

2. Intocmirea documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele emitentului (pentru mai multe informatii acceseaza articolul Actele necesare obtinerii acordului de preluare a apelor uzate);

3. Intocmirea planului de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale, in conformitate cu legislatia in vigoare;

4. Identificarea masurilor necesare pentru respectarea conditiilor calitative si cantitative la evacuarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare;

5. Reprezentarea clientului in relatia cu emitentul Acordului de preluare ape uzate si in relatia cu organele de control.


LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *